Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till talteori

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till klassisk analytisk talteori. Vi introducerar Riemanns zetafunktion och L-funktioner i allmänhet. Genom att studera deras analytiska egenskaper kan vi dra slutsatser om primtalens fördelning, och bevisa primtalssatsen samt Dirichlets sats om primtal i aritmetiska följder. I mån av tid tar vi upp andra aspekter av analytisk talteori, till exempel sållteori.

För att bättre kunna ta till sig innehållet i denna kurs är det fördelaktigt för studenter att ha läst kursen MATM12 Analytiska funktioner.

Avslutade kursomgångar