Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till topologi

Kursplan

Beskrivning

Tänkbara fördjupningskurser är knutteori och algebraisk topologi, där topologiska rum studeras med algebraiska metoder.