Matematikcentrum

Lund University

Symmetriska operatorer

Kursplan

Beskrivning

Symmetriska och självadjungerade operatorer, såsom Schrödinger operatorer, spelar en viktig roll i matematisk fysik. Kursen kommer att ge en introduktion till den klassiska utvidgningsteorin. Detta innebär beskrivningen av alla självadjungerade utvidgningar till en symmetrisk operator och att studera deras (spektrala) egenskaper. Observera att för symmetriska matriser (dvs. symmetriska operatorer i ett ändligdimensionellt rum) är denna fråga utan intresse, däremot väntar t.ex. i samband med differentialoperatorer (i funktionsrum) en rik struktur på att utforskas. Resultaten illustreras med exempel från olika områden.

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA065F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Symmetriska operatorer