Matematikcentrum

Lund University

Vektoranalys

Kursplan

Beskrivning

Variabla vektorer och vektorfält. Kroklinjiga koordinatsystem. Begreppen potential, gradient, divergens, rotation med geometriska och fysikaliska tillämpningar, Gauss, Stokes och Greens satser, Laplaces och Poissons ekvationer.

Avslutade kursomgångar