Hemsida för kursen i Endimensionell Analys för E och I hösten 2018.

Kurschef och föreläsare är Anders Källén.
Rum MH:552A (i matematikhuset).
Telefon 046-222 0333 (mobil: 070-5336477).
e-post: andersk@maths.lth.se

Mottagning efter överenskommelse, gärna via epost.


Observera att till tentamen ska man anmäla sig. All kommunikation kring tentamensanmälningar görs med matematikexpeditionen och inte med kurschefen!
Från och med i höst kan man (tydligen) anmäla plussning direkt i studentportalen.

En övning är tillagd på programmet: 13.12 i den blå övningsboken!

Delkurs B2 finns längre ner

Delkurs B1, lp 1

Inför skrivningen 2/11 kl 8-13:

 • Innan ni börjar räkna ex-tentor, gå igenom det ni redan har räknat och förvissa er om att ni inte bara kan lösa talen igen, utan också förklara dem för någon annan. Att stanna upp en stund och fundera kring det man lärt sig är oftast väl investerad tid!
 • Information om skrivningsregler och rättningsregler hittar ni  HÄR
 • Dessutom kan informationen i följande dokument från Linköping vara till hjälp!


 • Kursprogrammet finns här: (pdf).
 • Instuderingsfrågor till Endimensionell Analys B1 (pdf)
  Dessa är en hjälp för inlärandet genom att man kan kontrollera att man förstått vad det är kursen försöker lära ut. Passar dock oss dåligt i år (se nedan).

De obligatoriska momenten är:

 1. Två stycken färdighetsprov. Här finns information om datorträning och färdighetsproven. Tryck här för att komma åt färdighetsproven (och motsvarande övningsprov). En skillnad mot tidigare år är att färdighetsprov 1 är i lv 1, färdighetsprov 2 i lv 2, men att man får en andra chans i lv 6. Detta är nytt jämfört med i fjol.
 2. Redovisningsuppgift. Uppgiften (som ni hittar här) redovisas skriftligt och muntligt torsdagen den 20/9
 3. Tentamen. Skriftlig tentamen preliminärt fredagen den 2 november kl. 8.00 -13.00. Plats meddelas senare. Eftersom det är anonyma tentor måste tentamensanmälan göras. Inga hjälpmedel är tillåtna på skrivningen (gäller även mobiltelefoner).
För att få tentera måste man vara klar med redovisningsuppgiften och de två färdighetsproven.

Individuell repetition

Du kommer själv att få repetera och öva upp din grundläggande räknefärdighet. Förhoppningsvis har du fått någon uppfattning om ditt behov av detta genom det diagnostiska test ni gjorde under vecka 0. Repetitionen svarar mot kapitel 1-3, 5 i boken Endimensionell Analys, och består i att du ska arbeta dig igenom 10 stycken arbetsblad fokuserade kring olika teman. Du hittar dem här:

Att du behärskar de områden de omfattar är en förutsättning för att du ska kunna får avsedd behållning av föreläsningarna. Dessutom testas samma kunskaper i två obligatoriska färdighetsproven. Slutligen innehåller skrivningen en 1:a uppgift som bör vara en gratispoäng om man gör sin repetition ordentligt. Vi har ett nytt skrivningsformat i år, och det är nu inte helt nödvändigt att klara den uppgiften. Dock är det svårt att klara skrivningen om man inte gör det. Så vi bedömmer detta som väldigt viktigt!!

En utmärkt bok för repetition (och bredvidläsning under B1-kursens gång) är Mot bättre vetande i Matematik.


Webbaserat kursmaterial

Liksom i fjol kommer vi i år att gå igenom materialet i en annan ordning än den som är bruklig. Ordningen innebär att vi inte ställer så höga krav på räknefärdigheten i början, och därmed kan ni gå igenom arbetsbladen i lugn och ro. Istället diskuterar vi på analysens teoretiska innehåll från början.

Innehållet är naturligtvis detsamma som i den gängse kurslitteraturen, men det kan vara svårt att läsa boken i vår ordning. Därför finns ett webbaserat kursmaterial här:


Det innehåller förutom läromaterial också både instuderingsövningar med korta lösningar, som ska vara hjälp att förstå texten, samt blandade övningar med endast svar. Många av de blandade övningarna är gamla tentamensproblem, andra är hämtade från läroboken.
Vill du hellre läsa boken så finns sist på kursprogrammet sidhänvisningar till den. I slutänden ger det samma resultat, men det blir ganska plottrigt och missar en del poänger att läsa så.

Samarbetsövningar

Många studenter tycker att det är onödigt att delta i övningarna eftersom det går att hitta "lösningar" till övningsuppgifter på nätet. Detta kommer att vara en sanning med modifikation för oss, och även om man kommer över lösningar så hjälper det ofta inte förståelsen att bara skriva av dem. Vill du satsa på utbildningen bör du snarast sätta dig in i det matematiska "tänket", och utnyttja övningarna och dess övningsledare för detta.
I år testar vi också ett speciellt moment som använts länge i t.ex. Uppsala: speciella samarbetsövningar. De är fyra till antalet och innebär att eleverna, i grupper om ca 4 individer, ska presentera lösningar på utdelade övningar och få response av sina kurskamrater. Mer kring detta diskuteras på föreläsningarna. Aktivt deltagande i dessa övningar ger en bonuspoäng som kan räknas till resultatet på tentamen under detta läsår. Gruppindelning hittar du här. De övningar som ska presenteras kommer att finnas nedan
 1. Gruppseminarium 1 som presenteras fredagen den 14/9
 2. Gruppseminarium 2 som presenteras fredagen den 28/9
 3. Gruppseminarium 3 som presenteras fredagen den 12/10
 4. Gruppseminarium 4 som presenteras fredagen den 19/10

Föreläsningsanteckningar:

Följande tabell innehåller länkar till "outlines" för föreläsningarna:

Föreläsning 1
3/9
Föreläsning 2
4/9
Föreläsning 3
6/9
Föreläsning 4
10/9
Föreläsning 5
11/9
Föreläsning 6
14/9
Föreläsning 7
17/9
Föreläsning 8
18/9
Föreläsning 9
20/9
Föreläsning 10
21/9
Föreläsning 11
24/9
Föreläsning 12
25/9
Föreläsning 13
27/9
Föreläsning 14
28/9
Föreläsning 15
1/10
Föreläsning 16
2/10
Föreläsning 17
4/10
Föreläsning 18
5/10
Föreläsning 19
8/10
Föreläsning 20
11/10

Notera att dessa är inte fullständiga föreläsningsanteckningar! De bör användas till att få en överblick över vad som ska hända på föreläsningen, men kan inte ersätta densamma.

Videor:

Som komplement  (obs!) till föreläsningarna rekommenderas  de videos  som Jonas Månsson har spelat in och som återfinns här. Lär dig använda dem  så att det blir så bra som möjligt för dig själv. Mest nytta har du förmodligen av dem när du har problem med en speciell del av kursen. Leta då upp de videos som behandlar detta avsnitt och studera dem. Notera att indelningen syftar till A-spåret, som delar upp B1 och B2 i tre delkurser, A1, A2 och A3. Och att vi, som sagt, läser i en annan ordning.

Jag påminner om att matematik är inte en åskådarsport. Man har inte uträttat något bara för att man tittat på en video!

Webforum

Glöm inte att använda vårt webforum för att få hjälp när du studerar. Här kan du ställa frågor, och gärna besvara andras frågor. Just att svara på andras frågor är nyttigt - då måste man verkligen tänka efter att man uttrycker sig klart. Och få saker är så bra för förståelsen av matematik som att förklara för andra.

Delkurs B2, lp 2

Vi stryker sista uppgiften (VII.43) på programmets första rad. Åtminstone nu!

Kursstart är måndagen 5/11 kl 10.15 i E:A 

 • Kursprogrammet finns här: (pdf)
 • Instuderingsfrågor till Endimensionell Analys B2 (pdf)

De obligatoriska momenten är:

 1. Redovisningsuppgift, vilken måste vara godkänd för att du ska få tentera. Uppgiften (som ni hittar här) redovisas skriftligt och muntligt på tid som anges i TimeEdit. Kom i tid! Om inte löper du risk att missa tillfället och får då inte tentera i januari. Vid frånvaro med laga förfall, hör av er till kurschefen så snart som möjligt. Redovisningarna sker To 6/12 kl 15-17 för E och Fre 7/12 kl 10-12 för I. Alla behöver inte komma samtidigt, men det är viktigt att det hela tiden finns några studenter som väntar på sin tur.
 2. Tentamen. Skriftlig tentamen den 12/1 2018 08.00-13.00. Lokal meddelas senare. Inga hjälpmedel. 
Observera att man ska anmäla sig till tentamen! Det görs via denna länk. Om man inte är anmäld får man endast skriva i mån av plats och troligen med kortare skrivtid (mer detaljer om det senare). Det är tillåtet att gå upp för att förbättra ett redan godkänt resultat - det bästa resultatet är det som räknas i slutänden.

Föreläsningar

Följande tabell innehåller länkar till "outlines" för föreläsningarna:

Föreläsning 1
5/11
Föreläsning 2
6/11
Föreläsning 3
8/11
Föreläsning 4
12/11
Föreläsning 5
13/11
Föreläsning 6
15/11
Föreläsning 7
19/11
Föreläsning 8
20/11
Föreläsning 9
22/11
Föreläsning 10
23/11
Föreläsning 11
26/11
Föreläsning 12
29/11
Föreläsning 13
30/11
Föreläsning 14
3/12
Webb Illustration
Föreläsning 15
4/12
Föreläsning 16
6/12
Föreläsning 17
7/12
Föreläsning 18
10/12
Föreläsning 19
11/12
Föreläsning 20
13/12

Notera att dessa är inte fullständiga föreläsningsanteckningar! De bör användas till att få en överblick över vad som ska hända på föreläsningen, men kan inte ersätta densamma. Dessutom kommer de faktiska föreläsningarna troligen att "sacka" efter relativt programmet. Om så sker, kommer det inte att annonseras på hemsidan.
Länkar: Läs om matematikhistoria på: MacTutor History of Mathematics.

Matematikintresserade studenter rekommenderas att besöka Lunds Matematiska Sällskaps möten.