Hemsida för kursen i Matematisk modellering med
 statistiska tillämpningar våren 2019.

Kurschef och föreläsare är Anders Källén.
Rum MH:552A (i matematikhuset).
Telefon 046-222 0333 (mobil: 070-5336477).
e-post: andersk@maths.lth.se

Mottagning efter överenskommelse via epost.

 

Kursstart är månagen den 25/3 kl 13.15 i MH:333 med introduktion och föreläsning.

Detta är en projektkurs, i vilken man blir godkänd om man
  • närvarar vid den obligatoriska föreläsningen den 16/4,
  • lämnar in och får godkänd två olika projektrapporter, samt redovisar arbetet med den senare.

Kursen handlar om hur man hanterar osäkerhet i beslutsfattande och i hur man skriver rapporter som ska vara underlag för sådana beslut. Mer precist handlar den om svårigheterna att fatta beslut på basen av resultat från en statistisk analys av insamlade data. Kursen har både en föreläsningsdel och en projektdel. På föreläsningarna diskuteras innebörden av statistiska resultat, hur man tolkar dem och  några viktig fällor och fel när man drar sina slutsatser. Det som diskuteras då behövs framför allt för det första projektet (mini-projektet). 

Dessutom handlar kursen om (vetenskaplig) etik och om rapportskrivande. Föreläsningarna kommer att hantera flera etiska frågor som dyker upp då man vill skaffa sig solid information om samband (som t.ex. ger rökning lungcancer?) Kring rapportskrivandet finns en specialföreläsning och det man lär sig där ska tillämpas (och blir bedömt) i huvudprojektet.

Arbetet med huvudrapporten ska också presenteras för andra kursdeltagare på en avslutande sejour den 27/5.

Kursöversikt: 

Må 25/3 Introduktion och föreläsning
Ti 26/3 Föreläsning och introduktion till miniprojektet (grupper om 2)
Må 1/4 Föreläsning+kamratgranskning av miniprojekt
Ti 2/4 Föreläsning, intro huvudprojekt (grupper om 4)+kamratgranskning av miniprojektet
To 4/4 Miniprojektet till kurschefen som pdf-fil
Ti 9/4 Diskussion kring miniprojektet och funderingar kring huvudprojektet (obligatorisk)
Fre 12/4 Finalt miniprojekt till kurschef med epost
Ti 16/4 Obligatorisk föreläsning om rapportskrivning
Fre 19/4 Lägesrapport för huvudprojektet till kurschef per epost
Ons 25/4 Uppföljning och diskussion om grupparbete
Ons 8/5 Första versionen av huvudprojektet till kurschefen per epost
Mån 13/5 Diskussion om huvudprojektet
To 23/5 Slutlig rapport för huvudprojektet som pdf till kurschefen per epost
Mån 27/5 Rapportering av huvudprojektet (hur gick arbetet?)

När ni skickar in projekt med epost. skriv gruppnummer enligt nedan i ämnesfältet, samt vilket projekt det är.


Länkar:


Läs om matematikhistoria på: MacTutor History of Mathematics.

Matematikintresserade studenter rekommenderas att besöka Lunds Matematiska Sällskaps möten.