Endimensionell analys (FMAA05) för E & I, delkurs B2

Läsperiod 2, höstterminen 2019

Aktuellt

Tentamensvisning

Visning av tentamina äger rum tisdag 11/2 kl. 12.05 i salarna MH:309A, MH:309B, MH:332A, MH:332B och MH:333. Mer information finns på denna sida.

Tentamen

Kursens skriftliga tentamen ägde rum lördag 11 januari kl. 08.00–13.00. Här finns tentamensskrivningen samt tillhörande lösningsförslag.

Material

Kursprogram

I kursprogrammet (pdf) finns en (preliminär) planering av kursstoffet samt förteckningar över seminarieuppgifter och rekommenderade övningsuppgifter.

Kursplan

Kursplanen (pdf) beskriver kursens innehåll och mål.

Instuderingsfrågor

Följande instuderingsfrågor (pdf) behandlar viktiga begrepp i kursen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar/seminarier och räkneövningar. Övningarna leds av följande lärare: Andrey Ghulchak (E1.01–05), Patrik Persson (E1.06–10), Anna Torstensson (I1.01–02, I1.05) och Thomas Edlund (I1.03–04, I1.06).

Schema

Schemat hittas via TimeEdit.

Kurslitteratur

Följande bok och tillhörande övningsbok används:

Kursen omfattar kapitel 6 (samt sidan 226) och kapitel 11–15. Kursböckerna har en egen hemsida med fördjupande extramaterial.

Länkar

Webbforum

Matematikcentrum har ett webbforum för frågor rörande alla matematikkurser.

Filmer

På Jonas Månssons hemsida finns videor till varje kursavsnitt.

Extentor

På denna sida återfinns tidigare tentamina.

Examination

Kursen omfattar två examinerande moment:

Redovisningsuppgift

En redovisningsuppgift (med betygsskala U, G) sker under läsvecka 5 vid följande tider

Information om lokaler finns på TimeEdit. Uppgiften är tillgänglig via denna länk.

Tentamen

Skriftlig salstentamen (med betygsskala U, 3, 4, 5) äger rum lördag 11 januari kl. 08.00–13.00 (lokal: se TimeEdit eller denna länk). Glöm inte att anmäla dig till tentamen. Tentamensanmälan kan göras via Studentportalen mellan 2/12 och 17/12. För att få skriva tentamen måste man vara godkänd på redovisningsuppgiften.