Matematikcentrum

Lund University

 • Titel: Lika vård i hela Sverige?
 • Kort beskrivning:

  I Sverige eftersträvas jämstäld vård i hela landet. En viktig fråga vid
  utvärderingen av vård är om skillnader i vård kvalitet mellan landsting är
  slumpmässiga eller om de tyder på strukturella skillnader mellan
  landstingen. Ett sätt att modellera vårdkvalitet som försöker att identifiera
  faktiska skillnader mellan landstingen är att använda cox-regression med ett
  lämpligt LASSO straff som grupperar liknande effekter.

  De resulterande modellerna kan anpassas med hjälp av convexa optimeringsmetoder
  (t.ex. ADMM eller proximal gradients). En stor del av examensarbetet kommer
  utgöras av implementering av dessa optimerings metoder (d.v.s. att generalisera
  tidigare resultat för cox-regression med enklare LASSO straff). Metoderna kommer
  sen att testas på ett dataset bestående av över 20 000 patienter med en kronisk
  sjukdom. Arbetet är ett fortsättning på ett tidigare kandidatarbete
  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8925320

 • Lång beskrivning:

  I Sverige eftersträvas jämstäld vård i hela landet. Att jämföra vård resultat
  mellan olika landsting är dock svårt. Eftersom faktorer som ålder och
  sjukdomstyper varierar mellan landstingen kan man inte förvänta sig samma vård
  resultat i landstingen även om vården är helt lika. Genom att modellera
  skillnader i patienter och skillnaden mellan landstingen har vi i ett tidigare
  kandidatarbete
  lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8925320
  identifierat skillnader mellan landstingen. Kandidatarbetet vissade också att
  många landsting har likartade vårdresultat.

  En stor fråga är hurvida det faktiskt finns skillnad mellan landstingen, eller
  om eventuella skillnader bara är slumpmässiga. En möjlighet är att använda ett
  så kallat pairwise fused lasso
  epub.ub.uni-muenchen.de/12164/1/petry_etal_TR102_2011.pdf
  för att anpassa en model där landsting med liknande vård resultat grupperas
  tillsammans.

  Den resulterande modellen är en cox-regression med ett L1 (eller lasso) straff
  på skillnaden mellan variabler. Det finns standard programvara som hanterar
  cox-regression med enklare lasso straff, och bra beskrivningar av hur dessa
  algorithmer implementerats.
  dx.doi.org/10.1002/bimj.200900028
  dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19970228)16:4<385::AID-SIM380>3.0.CO;2-3
  En stor del av examensarbetet kommer att vara
  implementeringen av motsvarande algorithmer för cox-regression med ett pairwise
  fused lasso straff och utvärdering av resultaten på ett dataset bestående av
  över 20 000 patienter med en kronisk sjukdom. I mån av tid är det också
  önskvärt att fundera på och jämföra med andra sätt att gruppera effekterna.

 • Kontaktperson: Johan Lindström