Matematikcentrum

Lund University


Kurser

Kurslistan nedan innehåller alla kurser (både obligatoriska och valbara) i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som är relevanta för kandidatprogrammet. 

År: 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebrans grunder MATA23 7.5
Beräkningsprogrammering med Python NUMA01 7.5
Envariabelanalys MATA21 15
Lineär algebra 1 MATA22 7.5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Bildanalys MATC20 7.5
Diskret matematik MATB13 7.5
Examensarbete för kandidatexamen, matematik MATK01 15
Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik MASK01 15
Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys NUMK01 15
Flervariabelanalys 1 MATB21 7.5
Flervariabelanalys 2 MATB23 7.5
Försöksplanering MASC05
FMS072
7.5
Lineär algebra 2 MATB22 7.5
Lineär analys MATB16 7.5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7.5
Matematisk statistik, grundkurs MASA01 15
Numerisk Analys: Grundkurs NUMA41 7.5
Numerisk approximation NUMA12 7.5
Numerisk linjär algebra NUMA11 7.5
Optimering MATC51 7.5
Ordinära differentialekvationer I MATC12 7.5
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7.5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7.5
Statistisk inferensteori MASC02 7.5
Variationskalkyl MATC25 7.5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7.5
Analytiska funktioner MATM12 15
Differentialgeometri MATM13 7.5
Finita volymmetoder NUMN14 7.5
Fourieranalys MATM18 7.5
Integrationsteori MATM19 7.5
Matematisk modellering MATM20 7.5
Numeriska metoder för datorgrafik NUMN15 7.5
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN12 7.5
Ordinära differentialekvationer II MATM27 7.5
Partiella differentialekvationer MATP16 7.5
Talteori MATM15 7.5
Topologi MATM16 7.5
Vetenskapliga beräkningar för matematikstudenter MATM17 7.5

 

 

Kontakt


Studievägledare Yacin Ameur
Yacin.Ameur@math.lu.se
Studierektor Anna-Maria Persson
Anna-Maria.Persson@math.lu.se
Utbildningsadministratör
Expedition@math.lu.se