Matematikcentrum

Lund University


Kurser

Kurslistan nedan innehåller alla kurser (både obligatoriska och valbara) i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som är relevanta för kandidatprogrammet. 

År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebrans grunder MATA23 7,5
Beräkningsprogrammering med Python NUMA01 7,5
Envariabelanalys MATA21 15,0
Lineär algebra 1 MATA22 7,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Bildanalys MATC20 7,5
Diskret matematik MATB13 7,5
Examensarbete för kandidatexamen, matematik MATK11 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik MASK11 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys NUMK11 15,0
Flervariabelanalys 1 MATB21 7,5
Flervariabelanalys 2 MATB23 7,5
Försöksplanering MASC05
FMSF65
7,5
Lineär algebra 2 MATB22 7,5
Lineär analys MATB24 7,5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7,5
Matematisk statistik, grundkurs MASA01 15,0
Matristeori MATC70 7,5
Numerisk Analys: Grundkurs NUMA41 7,5
Numerisk linjär algebra NUMA11 7,5
Optimering MATC51 7,5
Ordinära differentialekvationer I MATC12 7,5
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7,5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7,5
Statistisk inferensteori MASC02 7,5
Variationskalkyl MATC25 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7,5
Analytiska funktioner MATM12 15,0
Differentialgeometri MATM13
MATM13F
7,5
Fourieranalys MATM18 7,5
Matematisk modellering MATM20 7,5
Numerisk approximation NUMN19 7,5
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN12
FMNN10F
7,5
Ordinära differentialekvationer II MATM27 7,5
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5
Talteori MATM15
MATM15F
7,5
Vetenskapliga beräkningar för matematikstudenter MATM17 7,5