Matematikcentrum

Lund University


Kurser

Kurslistan nedan innehåller alla kurser (både obligatoriska och valbara) i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som är relevanta för kandidatprogrammet. 

År: 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebrans grunder MATA23 7,5
Beräkningsprogrammering med Python NUMA01 7,5
Envariabelanalys MATA21 15,0
Lineär algebra 1 MATA22 7,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Bildanalys MATC20 7,5
Diskret matematik MATB25 7,5
Examensarbete för kandidatexamen, matematik MATK11 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik MASK11 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys NUMK11 15,0
Flervariabelanalys 1 MATB21 7,5
Flervariabelanalys 2 MATB23 7,5
Försöksplanering MASC05
FMSF65
7,5
Lineär algebra 2 MATB22 7,5
Lineär analys MATB24 7,5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7,5
Matematisk statistik: Grundkurs MASA02 15,0
Matristeori MATC70 7,5
Numerisk Analys: Grundkurs NUMA41 7,5
Numerisk lineär algebra NUMB11 7,5
Optimering MATC51 7,5
Ordinära differentialekvationer I MATC12 7,5
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7,5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7,5
Statistisk inferensteori MASC02 7,5
Variationskalkyl MATC25 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7,5
Algebraiska strukturer MATM31 7,5
Analytiska funktioner MATM12 15,0
Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy, NUMN21 7,5
Differentialgeometri MATM33 7,5
Finita volymmetoder NUMN24 7,5
Fourieranalys MATM38 7,5
Integrationsteori MATM39 7,5
Matematisk modellering MATM20 7,5
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN20 7,5
Ordinära differentialekvationer 2 MATM37 7,5
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5
Simuleringsverktyg NUMN26 7,5
Talteori MATM35 7,5
Topologi MATM36 7,5
Vetenskapliga beräkningar för matematikstudenter MATM17 7,5