Matematikcentrum

Lund University


Kurser

Kurslistan nedan innehåller alla kurser (både obligatoriska och valbara) i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som är relevanta för kandidatprogrammet. 

År: 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Analysis 1 (in English) MATA14 15,0
Algebra 1 (English) MATA15 15,0
Algebra 1 MATA15 15,0
Analys 1 MATA14 15,0
Beräkningsmatematikens verktyg NUMA21 7,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Beräkningsmatematikens verktyg NUMA22 7,5
Diskret matematik MATB13 7,5
Examensarbete för kandidatexamen, matematik MATK01 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik MASK01 15,0
Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys NUMK01 15,0
Flervariabelanalys MATB15 15,0
Flervariabelanalys 2 MATB23 7,5
Försöksplanering MASC05
FMS072
7,5
Lineär algebra MATB11 7,5
Lineär analys MATB16 7,5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7,5
Matematisk statistik, grundkurs MASA01 15,0
Numerisk Analys: Grundkurs NUMA41 7,5
Numerisk approximation NUMA12 7,5
Numerisk linjär algebra NUMA11 7,5
Ordinära differentialekvationer I MATC12 7,5
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7,5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7,5
Statistisk inferensteori MASC02 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7,5
Analytiska funktioner MATM12 15,0
Differentialgeometri MATM13 7,5
Finita volymmetoder NUMN14 7,5
Fourieranalys MATM18 7,5
Integrationsteori MATM19 7,5
Matematisk modellering MATM20 7,5
Numeriska metoder för datorgrafik NUMN15 7,5
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN12 7,5
Ordinära differentialekvationer II MATM27 7,5
Partiella differentialekvationer MATP16 7,5
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5
Talteori MATM15 7,5
Topologi MATM16 7,5
Vetenskapliga beräkningar för matematikstudenter MATM17 7,5