Matematikcentrum

Lund University

År: 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraisk geometri FMA030F
FMA030F
6
Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer FMA055F 5
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7.5
Datorseende FMAN85
FMA271Fny
6
Diskret optimering FMA060F 5
Ergodteori FMA070F 5
Finansiell statistik MASM18
FMSN60
7.5
Funktionalanalys och harmonisk analys FMAN80
FMA260Fny
7.5
Fördjupningskurs till distributionsteori MATP21 7.5
Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variabler MATP22 7.5
Komplex Analys i Flera Variabler I FMA045F 5
Kontinuerliga system FMAN55
FMA022F
7.5
Kvantberäkningar FMA035F
FMA035F
5
Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problem FMA075F 5
Maskininlärning FMA901F
FMA901F
5
Maskininlärning FMAN45
FMA085F
7.5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6
Olinjära dynamiska system FMAN15 7.5
Optimering FMAN60
FMA051F
6
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7.5
Populationsdynamik FMA040F
FMA040F
5
Statistisk modellering av multivariata extremvärden MASM23
FMSN15
7.5
Symmetriska operatorer FMA065F 5
Tidsserieanalys MASM17
FMSN45
7.5
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7.5