Matematikcentrum

Lund University

År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraisk geometri FMA030F
FMA030F
6,0
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7,5
Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer FMA055F 5,0
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Diskret optimering FMA060F 5,0
Distributionsteori MATP11
MATP11F
7,5
Ergodteori FMA070F 5,0
Finansiell statistik MASM18
FMSN60
7,5
Finita volymmetoder NUMN14
FMN015F
7,5
Fördjupningskurs till distributionsteori MATP21 7,5
Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variabler MATP22 7,5
Fördjupningskurs till integrationsteori MATP29
MATP29F
7,5
Integrationsteori MATM19
MATM19F
7,5
Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik NUMN30
FMNN30
FMN020F
7,5
Komplex Analys i Flera Variabler I FMA045F 5,0
Kvantberäkningar FMA035F
FMA035F
5,0
Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problem FMA075F 5,0
Maskininlärning FMA901F
FMA901F
5,0
Maskininlärning FMAN45
FMAN45F
7,5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6,0
Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer NUMN18
FMNN20F
7,5
Optimering FMAN60
FMAN60F
6,0
Partiella differentialekvationer MATP16
FMA145F
7,5
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7,5
Populationsdynamik FMA040F
FMA040F
5,0
Sannolikhetsteorins matematiska grunder MATM30
MATM30F
7,5
Statistisk modellering av multivariata extremvärden MASM23
FMSN15
7,5
Symmetriska operatorer FMA065F 5,0
Teorin för stokastiska processer FMS015F 7,5
Tidsserieanalys MASM17
FMSN45
7,5
Topologi MATM16
MATM16F
7,5
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5