Matematikcentrum

Lund University

År: 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraisk geometri FMA030F
FMA030F
6,0
Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer FMA055F 5,0
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7,5
Datorseende FMAN85
FMA271Fny
6,0
Diskret optimering FMA060F 5,0
Ergodteori FMA070F 5,0
Finansiell statistik MASM18
FMSN60
7,5
Fördjupningskurs till distributionsteori MATP21 7,5
Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variabler MATP22 7,5
Komplex Analys i Flera Variabler I FMA045F 5,0
Kvantberäkningar FMA035F
FMA035F
5,0
Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problem FMA075F 5,0
Maskininlärning FMA901F
FMA901F
5,0
Maskininlärning FMAN45
FMA085F
7,5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6,0
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7,5
Populationsdynamik FMA040F
FMA040F
5,0
Statistisk modellering av multivariata extremvärden MASM23
FMSN15
7,5
Symmetriska operatorer FMA065F 5,0
Teorin för stokastiska processer FMS015F 7,5
Tidsserieanalys MASM17
FMSN45
7,5
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7,5