Matematikcentrum

Lund University

 Kurser i matematik, vid Naturvetenskaplig fakultet

   År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebrans grunder MATA23 7,5
Lineär algebra 1 MATA22 7,5
Matematik för naturvetare MATA02 15,0

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret matematik MATB25 7,5
Flervariabelanalys 1 MATB21 7,5
Flervariabelanalys 2 MATB23 7,5
Lineär algebra 2 MATB22 7,5
Lineär analys MATB24 7,5
Numerisk lineär algebra NUMB11 7,5
Ordinära differentialekvationer I MATC12 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer MATM11
FMAN10
7,5
Analytiska funktioner MATM12 15,0
Differentialgeometri MATM33 7,5
Fourieranalys MATM18 7,5
Funktioner av komplexa variabler MATP12 7,5
Fördjupningskurs till algebraiska strukturer MATM21 7,5
Fördjupningskurs till analytiska funktioner MATM22 7,5
Fördjupningskurs till differentialgeometri MATM23 7,5
Fördjupningskurs till distributionsteori MATP21 7,5
Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variabler MATP22 7,5
Fördjupningskurs till grupp- och ringteori MATP23 7,5
Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys MATP45 7,5
Fördjupningskurs till ordinära differentialekvationer MATM24 7,5
Fördjupningskurs till talteori MATM25 7,5
Fördjupningskurs till topologi MATM26 7,5
Grupp- och ringteori MATP13 7,5
Harmonisk analys MATP32 7,5
Linjär funktionalanalys MATP35 7,5
Matematisk modellering MATM20 7,5
Ordinära differentialekvationer II MATM27 7,5
Särskild kurs MATP99 7,5
Talteori MATM35 7,5
Vetenskapliga beräkningar för matematikstudenter MATM17 7,5