Matematikcentrum

Lund University

Kurser i Matematisk statistik, vid Naturvetenskaplig fakultet

År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Biostatistisk grundkurs MASB11 7,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Matematisk statistik for kemister MASB02 7,5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7,5
Matematisk statistik for fysiker MASB03 9,0
Matematisk statistik, grundkurs MASA01 15,0
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7,5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7,5
Statistisk inferensteori MASC02 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Icke-parameterisk inferens MASM27 7,5
Linjär och logistisk regression MASM22
FMSN30
7,5
Olinjära tidsserier MASM12
FMS110
7,5
Prissättning av derivattillgångar MASM24
FMSN25
7,5
Spatial statistik med bildanalys MASM25
FMSN20
7,5
Stationär och icke stationär spektralanalys MASM26
FMSN35
7,5
Statistisk modellering av multivariata extremvärden MASM23
FMSN15
7,5

Studierektor

Magnus Wiktorsson
e-post: magnusw@maths.lth.se
tel: 046-222 86 25

Kursadministratör

Susann Nordqvist
e-post: susann.nordqvist@matstat.lu.se
tel: 046-222 85 50

Omtententamensanmälan