Matematikcentrum

Lund University

Kurser

 

matematik

matematisk statistik
År: 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Finansiell statistik MASM18
FMSN60
7,5
Linjär och logistisk regression MASM22
FMSN30
7,5
Monte Carlo-baserade statistiska metoder MASM11
FMSN50
7,5
Olinjära tidsserier MASM12
FMS110
7,5
Spatial statistik med bildanalys MASM25
FMSN20
7,5
Stationär och icke stationär spektralanalys MASM26
FMSN35
7,5
Statistisk modellering av extremvärden MASM15
FMSN55
7,5
Statistisk modellering av multivariata extremvärden MASM23
FMSN15
7,5
Tidsserieanalys MASM17
FMSN45
7,5

numerisk analys

År: 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy NUMN25
FMNN25
7,5
Finita volymmetoder NUMN14 7,5
Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik NUMN30
FMNN30
7,5
Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer NUMN18
FMNN20
7,5
Numerisk analys: Seminariekurs NUMN17 7,5
Numerisk approximation NUMN19 7,5
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN12 7,5
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5