Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen och för brandingenjörsprogrammet :

År: 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Endimensionell analys A1 FMAA01
0108
5
Endimensionell analys A2 FMAA01
0208
5
Endimensionell analys A3 FMAA01
0308
5
Endimensionell analys B1 FMAA05
0108
8
Endimensionell analys B2 FMAA05
0208
7
Flerdimensionell analys FMAB30 6
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMAB35 7.5
Linjär algebra FMAB20 6
Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel FMAA20 7.5
Matematisk analys (Helsingborg) FMAA50 13.5
Matematisk kommunikation FMAA30 4.5
Matematisk modellering FMAA10 3

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret Matematik FMAA25
FMA091F
7.5
Funktionsteori FMAF01 7
Linjär och kombinatorisk optimering FMAF35
FMA240Fny
6
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3
System och transformer FMAF05 7
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7.5
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7.5
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7.5
Datorseende FMAN85
FMA271Fny
6
Examensarbete i matematik FMAM05 30
Funktionalanalys och harmonisk analys FMAN80
FMA260Fny
7.5
Kontinuerliga system FMA021
FMA022F
7.5
Kontinuerliga system FMAN55
FMA022F
7.5
Maskininlärning FMAN45
FMA085F
7.5
Matematiska strukturer FMAN65
FMA111Fny
6
Matristeori FMAN70
FMA121F
6
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7.5
Olinjära dynamiska system FMAN15 7.5
Optimering FMAN60
FMA051F
6
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMAN75
FMA250Fny
7.5
Projekt i matematik FMAN35 3
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7.5

 

 

 Nedanstående länkar leder till LTHs kursdatabaser

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets skrivningar på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

 

Vill du ha sammanställning över alla kurser som ingår i ditt program (även andra ämnen) gör din sökning här

Information om vilka kurser som ingår i progammen.