Matematikcentrum

Lund University

Matematik LTH

Matematikcentrums undervisning sker på nästan samtliga utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola.

Här finns en sammanställning över samtliga kurser i matematik som ges för civilingenjörsprogrammen och för brandingenjörsprogrammet :

År: 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Diskret matematik FMA091 6
Endimensionell analys A1 FMAA01
0108
5
Endimensionell analys A2 FMAA01
0208
5
Endimensionell analys A3 FMAA01
0308
5
Endimensionell analys B1 FMAA05
0108
8
Endimensionell analys B2 FMAA05
0208
7
Flerdimensionell analys FMA430 6
Flerdimensionell analys för W FMA430W 6
Flerdimensionell analys med vektoranalys FMA435 7.5
Geometri FMA135 6
Linjär algebra FMA420 6
Matematisk kommunikation FMAA30 4.5
Matematisk modellering FMAA10 3

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Funktionsteori FMAF01 7
Linjär och kombinatorisk optimering FMA240
FMA240F
6
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt FMAF25 3
System och transformer FMAF05 7
Tillämpad Matematik - Partiella Differentialekvationer FMAF15 7.5
Tillämpad matematik - Linjära system FMAF10 5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Algebra FMA190
FMA190F
6
Algebraiska strukturer 2 MATM11
FMAN10
FMAN10F
7.5
Analytiska funktioner FMA130 6
Bildanalys FMA170
FMA170F
6
Bildanalys FMAN20
FMA171F
7.5
Bildanalys, projektdel FMA175 3
Biomatematik FMAN01
FMAN01F
7.5
Datorseende FMA270
FMA271F
6
Datorseende, projektdel FMA272 3
Examensarbete i matematik FMA820 30
Funktionalanalys och harmonisk analys FMA260
FMA260F
7.5
Introduktion till statistisk maskininlärning FMA999
FMA999F
3
Kontinuerliga system FMA021
FMA022F
7.5
Kontinuerliga system, projektdel FMA023 3
Kvantberäkningar FMAN05 6
Matematiska strukturer FMA111
FMA111F
6
Matristeori FMA120
FMA120F
6
Matristeori, projektdel FMA125 3
Medicinsk bildanalys FMAN30
FMAN30F
7.5
Numeriska metoder i flerkroppsdynamik fmn110 7.5
Olinjära dynamiska system FMA140
FMA140F
6
Olinjära dynamiska system FMAN15 7.5
Olinjära dynamiska system, projektdel FMA145 3
Optimering FMA051
FMA051F
6
Partiella differentialekvationer med distributionsteori FMA250
FMA250F
7.5
Projekt i matematik FMAN35 3
Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3
Variationskalkyl FMA200
FMA200F
6
Variationskalkyl FMAN25
FMA201F
7.5

 

 

 Nedanstående länkar leder till LTHs kursdatabaser

 

Info ur LTHs kursdatabas om kurser vid Matematikcentrum

För varje kurs gäller: Länken KS leder till kursplanen, T ger alla läsårets skrivningar på kursen och kurskoden ger information om när kursen går.

 

Vill du ha sammanställning över alla kurser som ingår i ditt program (även andra ämnen) gör din sökning här

Information om vilka kurser som ingår i progammen.