Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 11:15 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

 Ingen visning på expeditionen den 17 februari 2020.

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

  Mars 2020: Förmodligen klar till 15 april.

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

Preliminär statistik           Betygsfördelning finns här.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

Januari 2020: Preliminär betygsstatistik finns här

 Mars 2020: Förmodligen klar till 15 april.

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAA25 Diskret matematik

 

FMAA60 Introduktion till reell analys

 

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

Betygstatistik januari

Tentamen 16 mars: Förmodligen kommer resultaten först den 14 april

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 Tentamen 16 mars: Resultaten inrapporterade in Ladok.

Tyvärr kan vi inte ha någon visning så länge enbart distansundervisning är tillåten.

Vi har tyvärr inte möjlighet att skanna skrivningarna och mejla dem. Vi har lagt ut fullständiga lösningar och det finns möjlighet att fråga på forumet.

Den som tror att det erhållna resultatet är felaktigt kan mejla Anders Källén (anders.kallen@math.lth.se) med motivering.

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 Tentamen 16 mars: Resultaten inrapporterade in Ladok.

Tyvärr kan vi inte ha någon visning så länge enbart distansundervisning är tillåten.

Under rådande extrema omständigheter har vi  tyvärr inte möjlighet att skanna skrivningarna och mejla dem.

Var vänlig respektera detta.

Vi har lagt ut fullständiga lösningar och det finns möjlighet att fråga på forumet.

 

FMAF05 System & transformer

 

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 Tentamen 21 mars: Resultaten inrapporterade in Ladok.

Tyvärr kan vi inte ha någon visning så länge enbart distansundervisning är tillåten.

Vi har tyvärr inte möjlighet att skanna skrivningarna och mejla dem. Vi har lagt ut fullständiga lösningar och det finns möjlighet att fråga på forumet.

Den som tror att det erhållna resultatet är felaktigt kan mejla Anders Källén (anders.kallen@math.lth.se) med motivering.

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

FMAN55 Kontinuerliga system 

 

FMAN60 Optimering

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

 

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 

 

Kontakt

På grund av Corona och Covid19 är expeditionen stängd tills vidare.

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-11:15
13.30-15.00
Rum:
542
Eva-Lena Borgström

telefon: 046 - 222 85 30

Anita Edlund Svensson

telefon: 046 - 222 91 86

Jenny Mårdh (tis, ons & fre)
telefon: 046-222 80 68