Matematikcentrum

Lund University

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

Tentamensvisning måndag, tisdag & onsdag 10:30 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

Information om resultaten på marstentorna 2018

Eftersom Ladok stänger den 21 mars kan resultaten inte läggas in i Ladok förrän efter den 9 april. I stället kommer resultatslistor att sättas upp på anslagstavlan utanför Hörmandersalen på bottenvåningen i Matematikhuset, Prognoserna för när detta kommer att ske kommer under respektive tentamen nedan. På listorna anges (enligt LTH:s bestämmelser) inte namn utan enbart maskerade personnummer (**MMDD*X*X) och resultat. Inom varje lista kommer resultaten att vara ordnade efter maskerat personnummer. (I de fall som två studenter får samma maskerade personnummer får vi hitta på en speciallösning. Information om den kommer här.) 

 

FMAA01 Endimensionell analys, A3

 

Information kommer.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

Information kommer.

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

Information kommer.

 

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 

Information kommer.

 

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 

Information kommer.

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

Information kommer.

 

FMAF01 Funktionsteori

 

Information kommer. 

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

Information kommer.

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

Information kommer. 

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

Information kommer.

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

Information kommer.

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30