Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 Beräknas klar: 22 november 2018.

Visning: 28 november 2018 kl. 12:10-12:40 i MH:309A & MH:309B.

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

 

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

 Föranmälda tentanders resultat har med något enstaka undantag - då två skrivningar har samma anonymkod .

I år tillåter Ladok inte sifferbetyg på denna delkurs, utan bara U eller G. Därför anger vi betyget på skrivningen - 3, 4 eller 5 - som skrivningspoäng på godkända skrivningar.

För oanmälda tar det lång tid att få in resultaten i Ladok. Det bör bli klart under första halvan av nästa vecka.

Tid för visning meddelas här 26 eller 27 november.

Visning för B, K & W onsdag 28/11 kl. 12:00 MA:07.

Visning för Bi, L & V (anonymkoder 1-400) fredag 30/11 kl. 12:30-13:00 i MH:332A, MH:332B & MH:333.

Visning för V (401-1051) måndag 3/12 kl. 12:30-13:00 i MH:333.

Visning för F, Pi & N torsdag 29/11 kl. 12:30-13:00 i MH:332A & MH:332B.

Visning för C & D torsdag 29/11 kl. 12:15-12:45 i MH:309A.

Visning för E & I fredag 30/11 kl. 12:10 i MH:309A.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAA60 Introduktion till reell analys

 Visning: 14 november 2018 kl. 12:30-13:15 i MH:550.

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 Visning: 19 november 2018 kl. 12:30-13:00 i MH:333.

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

Visning: 6 december 2018 kl.12:30-13:00 

Anonymkod B30-0001-0199 I MH:332A.

Anonymkod B30-0200-0507 I MH:332B.

Anonymkod 430-0001-0125 & icke anonyma i MH:333.

 

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 Beräknas klar: 22 november 2018.

Visning: 29 november kl. 12:15-12:45 i MH:333.

FMAF05 System & transformer

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

 FMAN60 Optimering

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30