Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

För närvarande ingen fysisk visning av tentor p.g.a. corona. 

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAB45/FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAB50/FMAA01 Endimensionell analys, A2

 

FMAB60/FMAA01 Endimensionell analys, A3 

 

FMAB65/FMAA05 Endimensionell analys, B1 

 

FMAB70/FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAB75/FMAA25 Diskret matematik

 

FMAA60 Introduktion till reell analys

 

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 

FMAF05 System & transformer

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

FMAN55 Kontinuerliga system 

 

FMAN60 Optimering

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

 

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 

 

Kontakt

På grund av Corona och Covid19 är expeditionen tills vidare stängd för personliga besök . Maila gärna.

Eva-Lena Borgström

telefon: 046 - 222 85 30

Anita Edlund Svensson

telefon: 046 - 222 91 86