Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 12:00 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

 

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 Visning: 4 februari 2019 kl. 12:05-12:30 i MH:332A & MH:332B.

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

 Beräknas klar: 4 februari 2019

Visning: torsdagen den 7 februari 2019 kl 12:30 i MH:332A

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

 

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 Visning för E & I: 7 februari 2019 kl. 12:10 i MH:309A.

Visning för Bi & L: 8 februari 2019 kl. 12:30 i MH:333.

Visning för V: 11 februari 2019 kl. 12:30 i MH:333.

Visning för W: 7 februari 2019 kl. 10-12 på FMAA20 övning.

Visning för B & K: 8 februari 2019 kl. 12:40 i MH:309A.

Visning för N, Pi & A3: 7 februari 2019 kl 12:30-13:00 i MH:332A

Visning för F: 7 februari 2019 kl 12:30-13:00 i MH:332B

Visning för C & D: måndag 11 februari 2019, kl. 12:10 i MH:332A

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 Beräknas klar: 13 februari 2019

FMAA25 Diskret matematik

Beräknas klar: 5 februari 2019

FMAA60 Introduktion till reell analys

 

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 Beräknas klar: 13 februari 2019.

Visning: 18 februari 2019 kl. 12:10-12:40 i MH:309A.

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 

FMAF05 System & transformer

 Visning: 5 februari 2019 kl. 12:05-12:30 i MH:333.

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

 FMAN60 Optimering

 Beräknas klar: 6 februari 2019.

Visning: 14 februari 2019 kl. 12:30 i MH:333.

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

Beräknas klar: 18 januari 2019.

Visning: På studerandeexpeditionen.

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 

Visning: 8 februari 2019 kl.12:00-12:30 i MH:332A.

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-12.00
13.30-15.00
Rum:
540

Eva-Lena Borgström
Patricia Félix Poma de Kos

telefon:046-222 80 68 / 222 85 30

Place marker here for more fields