Matematikcentrum

Lund University

 

ÄR TENTAN RÄTTAD?

OBS! Finns inte din kurs eller ditt program med, måste du vänta.

Slutbetyg läggs in i Ladok när ALLA andra betyg för perioden är inlagda i Ladok och ALLA visningar ägt rum.

l listan nedan skrivs datum för skrivningsvisning in så snart det är bestämt.

Efter tentamensvisningen kan man få se sin skrivning på expeditionen  måndag & onsdag 09:00 - 11:15 eller enligt överenskommelse (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen). Skrivningarna sparas bara i två år.

 

Allmänt om rättningstider

Normalt har matematikinstitution mer än 700 skrivningar att rätta efter en tentamensperiod - i oktoberperioden har vi uppmot 1900. Då har vi enligt punkt 6.1 i Gemensamma föreskrifter och information i Studiehandboken 30 arbetsdagar på oss att slutföra rättningen. Vi eftersträvar dock att bli klara inom 15 arbetsdagar i linje med Rättlighetslistan för studenter vid Lunds universitet.

Snabbrättning?

 Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

(Om vi  under pågående rättning skulle be rättarna avbryta för att leta efter en viss tenta varje gång det kommer en förfrågan skulle processen försenas mycket.)

FMAA01 Endimensionell analys, A1

Visning onsdag 27 november 2019 kl. 12:05 i sal MH:332A & MH:332B 

FMAA01 Endimensionell analys, A2

 

FMAA01 Endimensionell analys, A3 

 

FMAA05 Endimensionell analys, B1 

Preliminär statistik           Betygsfördelning kommer nog.

Visning för er som missat ordinarie visning: Tidigast måndag den 2/12 kl. 09:00 - 11:15

Visning för E & I: 18 november 2019 kl. 12:30 i MH:H (Hörmander-salen)

Visning för C & D: 27 november 2019 kl. 12:15 i MH:309A.

Visning för B & K: 18 november 2019 kl. 12:30 i MH:333.

Visning för W: 19 november 2019 kl. 13:15 - 15:00 på övningen.

Visning för Bi, L & V 18 november 2019 kl. 12:05 i sal MH:309A.

Visning för F, N & Pi 19 november 2019 kl. 12:40 i sal MH:309A.

FMAA05 Endimensionell analys, B2

 

FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

 

FMAA25 Diskret matematik

 

FMAA60 Introduktion till reell analys

 Visning: 19 november 2019 kl. 12:30 i MH:333.

FMAB20 (FMA420) Linjär algebra

 Klar tisdag 19 november - lunchtid,

Visning: 25 november 2019 kl. 12:05 -12:30 i MH:332A (Pi) & MH:332B (F+övriga)

FMAB30 (FMA430) Flerdimensionell analys

 Klar 21  november kl 11.10.

Visning tisdag 26 november 2019 kl. 12:30 i sal MH:332A, MH:332B & MH:333.

FMAB35 (FMA435) Flerdimensionell analys med vektoranalys

 

FMAF01 Funktionsteori

 Beräkna klar 20 november 2019.

Visning måndag 25/11 2019 kl. 12:15 i sal MH:333 

FMAF05 System & transformer

 

FMAF35 Linjär och kombinatorisk optimering

 

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system

 

FMAN10 Algebraiska strukturer

 

FMAN55 Kontinuerliga system 

 

FMAN60 Optimering

 

FMNF05 (FMN011) Numerisk analys

 

FMNF10(FMN050) Numerisk analys

 

FMNF15(FMN140) Beräkningsprogrammering

 

FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer 

 

 

Kontakt

Studerandeexpeditionen 
helgfri måndag-fredag
10.30-11:15
13.30-15.00
Rum:
542

Eva-Lena Borgström

telefon:046 - 222 85 30