Matematikcentrum

Lund University

Övningsassistent i Matematik


Att vara övningsassistent i matematik

Som ny övningsassistent i matematik på LTH får man leda räkneövningar för en studentgrupp på något program i de grundläggande kurserna Endimensionell analys eller Linjär algebra.

Att vara övningsassistent innebär en möjlighet att träna sin pedagogiska förmåga, vara en god förebild för yngre studenter, repetera den grundläggande matematiken samt få lön för detta.

Intresseanmälan

Om du är intresserad, är du välkommen att skicka in en ansökan/intresseanmälan att vara övningsassistent under läsåret 2021/22 så snart som möjligt, dock senast den 20/4. Under april och maj kontaktar vi alla sökande och meddelar om man har kommit med. I så fall får man önska övningsgrupp när LTH:s schema är klart så att du kan se ditt eget schema. Anmälan görs genom att fylla i personuppgifter i ett webb-formulär: https://goo.gl/forms/Pa1hfhVFgf3cEhSp2.


Angående kriterier för urval
Goda resultat i hittills avklarade kurser är nödvändigt, vilket innebär att man ska ha erhållit betyg 5 i (nästan) alla matematikkurser. Vi prioriterar studenter som läser vid LTH, men om du läser matematik på NF får du gärna också söka. Övriga arbetssökande har lägre prioritet. Det finns flera anledningar till denna prioritetsordning. En är att äldre LTH-studenter med god studieteknik är goda förebilder för de nya studenterna. En annan är att vi vill premiera LTH studenter som är duktiga i matematik; att undervisa själv är ett utmärkt sätt att befästa grundkurserna ordentligt om man ska läsa fortsättningskurser, göra examensarbete och eventuellt bli doktorand.

Frågor? Kontakta Anna Torstensson rum 454B, Matematikhuset, anna.torstensson@math.lth.setel 046-2228559. (Våren 2021 jobbar jag hemifrån och nås säkrast med epost.)