Matematikcentrum

Lund University

 

Examination

Om tentamina i oktober.  (Kortfattad information, 5 oktober. Kompletteringar kommer.)

Det är tyvärr inte tillåtet med plussning.

Bara de som anmält sig senast den 19 oktober får tentera.

 Den enda tentamen som kommer att ges i sal är Linjär algebra tisdagen den 27 oktober. (Notera dock att det kan tänkas komma nya corona-restriktioner som innebär att även den får ges på distans.)

De övriga tentorna kommer att ges på distans, med Respondus Lockdown Browser i Canvas, med Zoombevakning via annan enhet . De kommer att vara uppdelade på tre delar om  1,5 timmar var, med en halvtimmes paus emellan - för uppladdning av lösningar, toalettbesök mm. Formatet kommer att vara i stort sett detsamma som i oktober 2019, men vi minskar antalet överbetygsuppgifter till tre så att varje del av tentan omfattar två uppgifter från grunddelen, och en överbetygsuppgift.  Eftersom det sammanlagt bara blir tre överbetygsuppgifter sänks gränsen för betygen 4 respektive 5 till 3 respektive 6 poäng på överbetygsdelen. Endast de vanliga hjälpmedlen tillåtna.

  • Varje del av tentamen görs som ett quizz i Canvas, som skall köras med Respondus Lockdown Browser. Länk till närmre beskrivning kommer här.  Preliminär version av Lång fil med information om bl a Respondus Lockdown Browser.

  • Bevakningen  med Respondus filmar bara rakt framifrån i huvudhöjd, medan den som tenterar behöver arbeta med sina lösningar på skrivbordet. Av den anledningen kräver vi även att tentanderna är anslutna med ljud och bild till Zoom via en annan enhet än den de har tentan på, t ex en mobil. Denna skall vara uppsatt  så att vakten har möjlighet att kontrollera att tentanden inte använder otillåtna hjälpmedel.  Se fil med utrustningskrav.

  • Det är viktigt att du loggar in i Zoom via Stil.  Se inloggningsinstruktioner för Zoom här.

  • Under varje provdel löser du uppgifter och skriver lösningar på eget papper. Därefter skannar du dina lösningar, t ex med en mobilapp, och laddar upp dem i Canvas. Du har begränsad tid på dig att göra det.  Om skanning med mobilapp.

  • Vi kommer att göra en provtentamen så att du kan prova att starta ett prov i Respondus Lockdown Browser, att starta  Quizz i Canvas och svara på frågor, samt att skanna lösningar och ladda upp dem i Canvas.

  • För varje distanstentamen finns en Canvas-sida som endast är öppen för dem som anmält sig 5-19 oktober. På den kommer precisa instruktioner att finnas. De anmälda får mejl när den öppnar

  •  Innan Canvas-sidan för din tenta öppnar kan du skicka frågor till expedition@math.lth.se .

HÄR ÄR TEXTEN OM OKTOBERTENTORNA 2020 SLUT

 


Observera att varje tentamenstillfälle (för skriftlig tentamen) i mån av plats kan utnyttjas som omtentamenstillfälle. (Däremot får man i allmänhet inte göra oavklarade inlämningsuppgifter, laborationer och likande under ordinarie kurstillfälle. I stället ordnas särskilda tillfällen i samband med omtentamensperioderna, se Obligatoriska moment längst ned på sidan.)

Allmän information om tentamina i matematik    (uppdaterad oktober 2020)

Tillåtna hjälpmedel på skrivningarna i matematik (från april 2019)

För studenter med beslut från enheten för pedagogiskt stöd kan vi oftast ordna förlängd skrivtid -- i allmänhet i mindre grupp. Se fliken Tentamensstöd till vänster.

 Från och med höstterminen 2018 introducerar vi ett nytt skrivningsformat. Under läsåret 2018/19 gäller det kurser i årskurs 1, under läsåret 2019/20 kurser i årskurs 1 och 2, etc.

Info om nytt tentamensformat


I vilken tentamensperiod kan jag tentera?

Se tentamensschemat i TimeEdit


När och var går skrivningen?

Matematikskrivningarna under läsåret kan sökas ut  här   Observera att skrivlokalerna inte bestäms slutgiltigt förrän ett par veckor före. En sammanställning av aktuella skrivningar och lokaler finns under fliken Skrivlokaler till vänster.

Ett smidigt sätt att hitta skrivningarna på en viss kurs är att klicka på länken nedan, sedan på kurskoden för den kurs man är intresserad av och slutligen på Tentor för det aktuella året. Gör man så slipper man mycket överskottsinformation.

Läro- och timplaner, kurser Matematikcentrum

 

Jag vill tentera en nedlagd kurs

Övergångsbestämmelser äldre kurser

Tentamensanmälan

Från och med höstterminen 2015 går LTH över till anonyma tentor. Det blir obligatoriskt att föranmäla sig via studentportalen, se information i länk nedan. Anmälan är bara möjlig under vissa perioder.

Sida med information om anonyma tentamen och hur man anmäler sig

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se . Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.

 

Obligatoriska moment

Vissa kurser innehåller andra obligatoriska moment än salskrivningar. I en del fall måste dessa vara avklarade för att man skall få tentera (och få skrivningen rättad.)

Inför omtentamensperioderna erbjuder vi tillfälle att fullgöra obligatoriska moment såsom laborationer och inlämningsuppgifter. Information om detta läggs ut nederst under  Obligatoriska moment minst en månad före aktuell tentamensperiod.