Matematikcentrum

Lund University

Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.
För studenter med mycket starka skäl, t ex att klarad tenta är ett krav för att få
läsa en obligatorisk kurs som börjar direkt efter tentaperioden eller om möjligheten
att få CSN beror kritiskt på resultatet, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast

en vecka före tentan.