Matematikcentrum

Lund University

Vi försöker rätta färdigt alla tentor så snabbt vi kan.
För studenter med mycket starka skäl, t ex om klarad tenta krävs för att
åter få studiemedel, kan vi dock eventuellt erbjuda snabbrättning.

Ett nödvändigt krav för detta är att man kontaktar studierektor@math.lth.se senast

en vecka före tentan.

 

Från och med läsåret 2020/21 kommer vi INTE att ge snabbrättning med anledning av att kursen är förkunskapskrav.