Matematikcentrum

Lund University

Skrivningsregler


Tillåtna hjälpmedel vid tentamen på grundkurser i MATEMATIK

Att observera i förteckningen nedan.

  • Inga hjälpmedel innebär bl.a. att miniräknare inte är tillåten.

  • I de fall då Tefyma är tillåten formelsamling duger också varje formelsamling för gymnasiet; däremot inte Beta.

  • De formelsamlingar som användes skall vara ''rena''; det får inte förekomma egna anteckningar i dem. Varje slag av egen skrift i formelsamlingar betraktas som fusk! -- Formelsamlingar utgivna av matematik LTH finns alltid tillgängliga i skrivsalen då de får användas.

  • Graderad linjal, gradskiva, cirkelmall, passare o.d. är alltid tillåtna, förutsatt att de inte har några påtryckta formler. Vid tveksamhet fråga skrivningsvakten.

  • Mobiltelefoner, freestyles o.d. får naturligtvis aldrig medtagas till skrivsalen. Bruksanvisningar till miniräknare får inte medtagas.

Följande hjälpmedel är tillåtna

Endimensionell analys (alla delkurser).

Inga.

Flerdimensionell analys (alla varianter).

Inga.

Linjär algebra.

Inga.

Funktionsteori.

Institutionens formelblad.

System och transformer.

Institutionens formelblad.

Diskret matematik.

Inga.

Kontinuerliga system.

Institutionens formelsamling. Miniräknare.

Optimering.

Institutionens formelblad. Miniräknare.

Tillämpad matematik --- Linjära system.

Institutionens formelblad.

LInjär och kombinatorisk optimering

Algebraiska strukturer

Inga.

Inga.

 

 

Kontakt

Anders Holst
studierektor
studierektor@math.lth.se
046-222 34 05