Matematikcentrum

Lund University

Tentamensstöd för studenter med särskilda behov

För studenter som fått beslut från Enheten för pedagogiskt stöd kan vi ofta erbjuda möjlighet till förlängd skrivtid i mindre grupp. En förutsättning är att villkoren nedan är uppfyllda. I sällsynta fall kan en tentand med beslut om det få sitta ensam och skriva. 

  • Det måste finnas ett beslut från Enheten för pedagogiskt stöd som rekommenderar en viss stödåtgärd.
  • Studenten måste kontakta expeditionen eller studierektor senast 14 dagar före aktuell tentamen.
  • Studierektor måste godkänna stödåtgärden.(Den får inte strida mot kursmålen eller vara praktiskt ogenomförbar för institutionen.)