Matematikcentrum

Lund University

 

Allmän information om tentamina i matematik

 

 

Bonus på tentamina på A1 och B1

 

En student som är aktiv vid tre smågruppsseminarier i A1 eller B1, se ****, under lp 1 2018 får en bonus på 1 poäng som kan användas på tentamina på dessa kurser under läsåret.

Bonusen kan användas vid ett tillfälle, enligt följande regler: Antingen: Om studenten före bonus har 8 poäng på godkäntdelen fördelade över fem av de sex uppgifterna höjs resultatet till 9 poäng -- dvs godkänt -- , eller: Om studenten klarat godkänt delen och före användning av bonus ligger 1 poäng från ett av betygen 4 eller 5 så används bonusen för att ge detta betyg. (Observera att man inte kan välja att INTE använda bonusen om det är möjligt att göra det.) 

Om bonusen inte användes vid ordinarie tentamen kan den användas vid omtentamen, dock senast i augusti 2019.

Deltagande i smågruppsseminarierna är bara öppet för studenter som är registrerade på endimensionell analys, alltså inte för studenter som planerar att plussa.