Matematikcentrum

Lund University

 

Allmän information om tentamina i matematik

 

 

Bonus på tentamina på delkurs B1 inom kursen FMAA05 Endimensionell analys. Läsåret 2019/20.

 

En student som är aktiv, dvs blir godkänd, vid tre smågruppsseminarier i B1 under lp 1 2019 får en bonus på 1 poäng som kan användas på tentamina på dessa kurser under läsåret.

Bonusen kan användas vid ett tillfälle, enligt följande regler: Antingen: Om studenten före bonus har 8 poäng på godkäntdelen fördelade över fem av de sex uppgifterna höjs resultatet till 9 poäng -- dvs godkänt -- , eller: Om studenten klarat godkänt delen och före användning av bonus ligger 1 poäng från ett av betygen 4 eller 5 så används bonusen för att ge detta betyg. (Observera att man inte kan välja att INTE använda bonusen om det är möjligt att göra det.) 

Om bonus från lp 1 2019 inte användes vid ordinarie tentamen på B1  i oktober kan den användas vid omtentamen, dock senast i augusti 2020. (Bonus från lp 1 2018 upphörde att gälla i och med omtentamensperioden i augusti 2019.)

Deltagande i smågruppsseminarierna är bara öppet för studenter som är registrerade på kursen FMAA05 Endimensionell analys, alltså inte för studenter som planerar att plussa.