Matematikcentrum

Lund University

Frågetimmar inför tentamina

 

Inför tentamina i mars 2018

Fredag 9/3 kl. 13-15 i MH309A (Funk.teori, Linalg)

Torsdag 15/3 kl 10-12 i MH309A (Flerdim, Endim, Till. mat.)

Inför omtentamina i april 2018

Onsdag 4/4 kl 10-12 MH:403 (Beräkningsprogr.)

Torsdag 5/4 kl 10-12 MH:348 (Endim A2)

Fredag 6/4 kl 10-12 MH:309A (Endim, Funkt.teori)

Måndag 9/4 kl 13-15 MH:309A (Flerdim, SoT)

Onsdag 11/4 kl 10-12 MH:309A (Endim, Till.mat.)

Fredag 13/4 kl 10-12 MH:309A (Linalg.)

 

Man kan också ställa frågor via Webbforum