Matematikcentrum

Lund University

Frågetimmar inför tentamina

 

Inför tentamina i oktober 2019

Torsdag 24/10 kl. 10-12 i MH:228 (Endimensionell analys A1 & B1, Flerdimensionell analys, Linjär algebra, Funktionsteori).

Tisdag 29/10 Kl. 10-12 i MH:309A ((Endimensionell analys A1, Flerdimensionell analys, Linjär algebra).

 

Man kan också ställa frågor via Webbforum

 

 

 

Place Marker Here For Right Column