Matematikcentrum

Lund University

Studerandeexpeditionen

På grund av Corona och Covid19 är expeditionen tills vidare stängd för personliga besök . Maila gärna.
För närvarande ingen fysisk visning av tentor p.g.a. corona. 
Expeditionen är stängd den 30 oktober 2020.

Eva-Lena Borgström 
telefon: 046 - 222 85 30
Anita Edlund Svensson 
telefon: 046 - 222 91 86

Studierektor

Anders Holst

studierektor@math.lth.se

telefon: 046-222 34 05