Matematikcentrum

Lund University

Studerandeexpeditionen

Helgfri måndag-fredag
10.30-11:30
13.30-15.00
Rum: MH:542
 
Tisdag 10/12 är expeditionen stängd.
Onsdag 11/12 är expeditionen stängd på eftermiddagen.
 
Tentamensvisning (Endast om du inte kan gå på den ordinarie visningen)
Helgfri måndag & onsdag 09:00 - 11:15 eller enligt överenskommelse.

Eva-Lena Borgström (MH:542)
expedition@math.lth.se
telefon: 046 - 222 85 30

Studierektor

Anders Holst
rum MH:553

studierektor@math.lth.se

telefon: 046-222 34 05