Matematikcentrum

Lund University

Studerandeexpeditionen

På grund av Corona och Covid19 är expeditionen tills vidare stängd för personliga besök . Maila gärna.
Semesterstängt 4 juli - 9 augusti
Helgfri måndag-fredag
10.30-11:30
13.30-15.00
Rum: MH:542
 
För närvarande ingen fysisk visning av tentor p.g.a. corona. 

Eva-Lena Borgström (MH:542)
telefon: 046 - 222 85 30
Anita Edlund Svensson (MH:540)
telefon: 046 - 222 91 86
Jenny Mårdh (MH:540, tis, ons & fre)
telefon: 046 - 222 80 68

Studierektor

Anders Holst
rum MH:553

studierektor@math.lth.se

telefon: 046-222 34 05