Matematikcentrum

Lund University

År: 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Biostatistisk grundkurs MASB11 7,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Matematisk statistik for kemister MASB02 7,5
Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik MASK11 15,0
Försöksplanering MASC05
FMSF65
7,5
Markovprocesser MASC03
FMSF15
7,5
Matematisk statistik (B,K,N,BME) FMSF70 7,5
Matematisk statistik (Hbg: IBYA) FMSF30 5,0
Matematisk statistik (Hbg: IBYI , IBYV) FMSF32 7,5
Matematisk statistik - kompletterande projekt FMSF25 2,5
Matematisk statistik for fysiker MASB03 9,0
Matematisk statistik, allmän kurs (D,E) FMSF20 7,5
Matematisk statistik, allmän kurs (I,Pi,F) FMSF80 9,0
Matematisk statistik, allmän kurs (L,V) FMSF50 7,5
Matematisk statistik, allmän kurs (M,C) FMSF55 7,5
Matematisk statistik, allmän kurs (W) FMSF75 7,5
Matematisk statistik: Grundkurs MASA02 15,0
Sannolikhetsteori MASC01
FMSF05
7,5
Sannolikhetsteori och diskret matematik (Hbg) FMSF40 7,5
Stationära stokastiska processer MASC04
FMSF10
7,5
Statistisk inferensteori MASC02 7,5
Statistiska metoder för säkerhetsanalys FMSF60 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Masterexamensarbete i Matematisk statistik MASM01 30,0
Finansiell statistik MASM18
FMSN60
7,5
Icke-parameterisk inferens MASM27 7,5
Kvantitativ riskanalys med copulas MASM33
FMSN65
7,5
Linjär och logistisk regression MASM22
FMSN30
7,5
Linjär och logistisk regression med datainsamling FMSN40 9,0
Masterexamensarbete i Matematisk statistik MASM02 30,0
Monte Carlo-baserade statistiska metoder MASM11
FMSN50
7,5
Olinjära tidsserier MASM12 7,5
Prissättning av derivattillgångar MASM24
FMSN25
7,5
Spatial statistik med bildanalys MASM25
FMSN20
7,5
Stationär och icke stationär spektralanalys MASM26
FMSN35
7,5
Statistisk modellering av extremvärden MASM15
FMSN55
7,5
Tidsserieanalys MASM17
FMSN45
7,5