Matematikcentrum

Lund University

Kommande tentamenstillfällen: Matematisk statistik

Anmälan alla tentamenstillfällen via Studentportalen.
Mer information på svenska. Observera att det även gäller studenter på naturvetenskaplig fakultet på Matematisk statistik!

All tentor på LTH (FMSxxx) som samläses naturvetenskaplig fakultet (MASxxx)

LTH:s tenta schema

Kurser på naturvetenskaplig fakultet som inte finns i lth:s schemagenerator

Se kurshemsidorma för varje kurs.

  • MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15hp
  • MASC02 Inferensteori, 7.5hp
  • MASB11 Biostatistisk grundkurs, 7.5hp

Uppdateras av Studierektor matematisk statistik.