Matematikcentrum

Lund University

Här är samlade de senaste fem (ordinarie) tentorna för de Matstat AK-kurser som ges på LTH. För MASA02 och FMSF75 (för W), samt alla andra kurser, hänvisas till respektive kurshemsida.

För att få full poäng ska lösningarna (om inte annat anges) vara väl motiverade. För att illustrera vad vi menar med välmotiverade lösningar se följande 2 uppgifter från tentamen den 16 jan 2020 (med lösnignar och kommentarer).

FMSF80 & MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs 9hp F, I, Pi och fysiker

Notera att äldre tentor (2020 och tidigare) kan innehålla uppgifter om Markovkedjor och poissonprocesser som inte längre ingår i kursen (ingick i föregångaren FMSF45).

FMSF20: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för D, E

FMSF50: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för V, L

FMSF55: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för M, C

FMSF70 & MASB02: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för B, BME, K, N och kemister