Matematikcentrum

Lund University

Viktigt! Information om tentor på distans under vårterminen, pga covid19, finns på sidan för tentamensanmälningar!

 Här är samlade de senaste sex (ordinarie) tentorna för de Matstat AK-kurser som ges på LTH. För MASA02 och FMSF75 (för W), samt alla andra kurser, hänvisas till respektive kurshemsida.

För att få full poäng ska lösningarna (om inte annat anges) vara väl motiverade. För att illustrera vad vi menar med välmotiverade lösningar se följande 2 uppgifter från tentamen den 16 jan 2020 (med lösnignar och kommentarer).

FMSF45/FMS012 & MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs 9hp F, I, Pi och fysiker, samt äldre E, D och C

FMSF20: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för D, E

FMSF50/FMS032: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för V, L

FMSF55/FMS035: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för M, C

FMSF70/FMS086 & MASB02: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för B, BME, K, N och kemister