Matematikcentrum

Lund University

Här är samlade de senaste sex tentorna för de Matstat AK-kurser som ges på LTH. För MASA01 och FMS140 (för W), samt alla andra kurser, hänvisas till respektive kurshemsida.

FMS012 & MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs 9hp för C-14 och äldre, D, E-12 och äldre, F, I, Π, samt Fysiker

FMSF20: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för E-13 och yngre

FMS032: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för V resp. L

FMS035: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för M

FMS086 & MASB02: Matematisk statistik, allmän kurs 7.5hp för B, BME, K, N och kemister