Matematikcentrum

Lund University

Förkunskapskrav på kurser i Matematisk statistik på LTH

Läsåret 2016/17

De flesta matstatkurser har förkunskapsKRAV. Förkunskapskrav innebär att man inte får läsa kursen om man inte uppfyller kravet när kursen startar. Det finns dessutom en rad förutsatta förkunskaper som vi förutsätter att studenten har. Vi kontrollerar förkunskapskravet för de som anmält sig. Obehöriga sökande får mail om detta och hänvisas till sin studievägledning. Den som inte har anmält sig i tid måste styrka sin behörighet hos studierektorn i samband med kursens start.

För frågor om förkunskapskraven, kontakta studierektor.

FMS032, FMS035, FMS086 och FMS140
Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp
för L och V, M och C, B, K, N, BME resp. W

För att få läsa kurserna krävs, från och med hösten 2007, att man före kursstart tagit minst 6 högskolepoäng inom kurserna

 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys.

FMS012 Matematisk statistik allmän kurs, 9hp för C, D, F, I, Pi
FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp för E

För att få läsa kurserna krävs, från och med 2006, att man före kursstart tagit minst 12 högskolepoäng inom kurserna

 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys,
 • FMA420 eller FMAA20 Linjär algebra.

FMS072 Försöksplanering, 7.5hp
FMSF10 Stationära stokastiska processer, 7.5hp
FMSF15 Markovprocesser, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs, från och med läsåret 2016/17, att man före kursstart tagit

 • FMS012/FMS032/FMS035/FMS086/FMS140/FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs
 • eller både FMA430/FMA435 Flerdimensionell analys och FMA420/FMAA20 Linjär algebra.

FMS155 Statistisk modellering av extremvärden, 7.5hp
FMSF05 Sannolikhetsteori, 7.5hp
FMSN30 Linjär och logistisk regression, 7.5hp
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling, 9hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • FMS012/FMS032/FMS035/FMS086/FMS140/FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs.

FMSN20 Spatial statistik med bildanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMS012/FMS032/FMS035/FMS086/FMS140/FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs,
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMS051 Tidsserieanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMS012/FMS032/FMS035/FMS086/FMS140/FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer.

FMS091 Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 7.5hp
FMSN15 Prissättning av derivattillgångar, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMS161 Finansiell statistik, 7.5hp
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer.

FMSN15 Statistisk modellering av multivariata extremvärden, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMS155 Statistisk modellering av extremvärden
 • eller FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys.

 

Uppdaterad 28/4-16 av  Magnus Wiktorsson