Matematikcentrum

Lund University

Förkunskapskrav på kurser i Matematisk statistik på LTH

De flesta matstatkurser har förkunskapsKRAV. Förkunskapskrav innebär att man inte får läsa kursen om man inte uppfyller kravet när kursen startar. Det finns dessutom en rad förutsatta förkunskaper som vi förutsätter att studenten har. Vi kontrollerar förkunskapskravet för de som anmält sig. Obehöriga sökande får mail om detta och hänvisas till sin studievägledning. Den som inte har anmält sig i tid måste styrka sin behörighet hos studierektorn i samband med kursens start.

För äldre studenter gäller "eller motsvarande" och i övergången från gamla krav till nya kommer vi att titta på avklarade delmoment i kursena FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys. Dock görs denna kontroll manuellt och kan ta något längre tid än den automatiska kontrollen.

För frågor om förkunskapskraven, kontakta studierektor (studierektor@matstat.lu.se).

FMSF50, FMSF55, FMSF70 och FMSF75
Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp
för L och V, M och C, B, K, N, BME resp. W

För läsåret 20/21 gäller minst 6hp inom kurserna:

 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

Från 21/22: För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB65 Endimensionell analys B1
 • FMAB70 Endimensionell analys B2
 • Minst två av: FMAB45 Endimensionell analys A1, FMAB50 Endimensionell analys A2 eller FMAB60 Endimensionell analys A3
 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

FMSF20 Matematisk statistik allmän kurs, 7.5hp för D, E

Från 20/21: För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB70 Endimensionell analys B2
 • både FMAB50 Endimensionell analys A2 och FMAB60 Endimensionell analys A3
 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

FMSF80 Matematisk statistik allmän kurs, 9hp för F, I, Pi

Från 20/21: För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av följande

 • FMAB70 Endimensionell analys B2
 • både FMAB50 Endimensionell analys A2 och FMAB60 Endimensionell analys A3
 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys,
 • FMAB30 eller FMAB35 Flerdimensionell analys.

och någon av

 • FMAA20 eller FMAB20 Linjär algebra.

FMSF10 Stationära stokastiska processer, 7.5hp
FMSF15 Markovprocesser, 7.5hp
FMSF65 Försöksplanering, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik (FMSF20/FMSF25/FMSF45/FMSF50/FMSF55/FMSF70/FMSF75/FMSF80)
 • eller både FMAB30/FMAB35 Flerdimensionell analys och FMAA20/FMAB20 Linjär algebra.

FMSF05 Sannolikhetsteori, 7.5hp
FMSF60 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, 7.5hp
FMSN30 Linjär och logistisk regression, 7.5hp
FMSN40 Linjär och logistisk regression med datainsamling, 9hp
FMSN55 Statistisk modellering av extremvärden, 7.5hp
FMSN?? Kvantitativ riskanalys med copulas, 7.5hp

För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik (FMSF20/FMSF25/FMSF45/FMSF50/FMSF55/FMSF70/FMSF75/FMSF80)

FMSN20 Spatial statistik med bildanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik (FMSF20/FMSF25/FMSF45/FMSF50/FMSF55/FMSF70/FMSF75/FMSF80)
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMSN45 Tidsserieanalys, 7.5hp

För att få läsa kursen krävs att man före kursstart tagit någon av

 • en allmänn kurs i Matematisk statistik (FMSF20/FMSF25/FMSF45/FMSF50/FMSF55/FMSF70/FMSF75/FMSF80)
 • eller FMSF10 Stationära stokastiska processer.

FMSN25 Prissättning av derivattillgångar, 7.5hp
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 7.5hp
FMSN60 Finansiell statistik, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit någon av

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer,
 • eller FMSF15 Markovprocesser.

FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys, 7.5hp

 För att få läsa kurserna krävs att man före kursstart tagit

 • FMSF10 Stationära stokastiska processer.

 

Uppdaterad 23/9-20 av  Johan Lindström