Matematikcentrum

Lund University

Omregistrering

  • För att vi skall kunna omregistrera dig måste du terminsregistrera dig via studentportalen, se informationssida

  • Enklaste sättet att bli omregistrerad är skriva upp sig på listan som cirkulerar under kursens första föreläsningar.

  • Om det inte går så kan du skriva till expeditionen. Välj Omregistrering på XXXXXX, där XXXXXX är kursens kod, som ämne och ange namn och personnummer i brevet.

Kontaktperson

Studieadministrationen expedition@matstat.lu.se