Matematikcentrum

Lund University

Övningsassistent i Matematisk statistik

Att vara övningsassistent i matematisk statistik

Som ny övningsassistent i matematisk statistik är du handledare på någon av våra grundkurser.
De esta grundkurser ges under det andra eller början på det tredje studieåret på LTHs olika
program. Du kan vara handledare på kursens räkneövningar och/eller kursens datorlaborationer
som använder Matlab. Du kan också vara med och rätta kortare projektrapporter. Mer erfarna
övningsassistenter kan sedan handleda på våra fortsättningskurser som t.ex. Stokastiska
Processer.

Intresseanmälan

Är du intresserad anmäler du dig senast den 30 april inför kommande läsår. Under
maj månad får du besked om du har kommit med och vi diskuterar också vilken av våra
grundkurser som passar dig bäst. Anmälan gör du genom att skicka en pdf-l med en kort presentation (högst en sida) av dig själv och om varför du vill bli övningsassistent till Lena Zetterqvist: lena@maths.lth.se

Angående kriterier för urval

Du är naturligtvis intresserad av ämnet och har bra resultat på vår grundkurs och på övriga
mattekurser. Vi ser helst att du läst någon eller några av våra fortsättningskurser i matematisk
statistik. Ett extra plus är det om du har tidigare erfarenhet som övningsassistent, t.ex. från
matematik eller datalogi på LTH.

Frågor?

Kontakta Lena Zetterqvist, rum 320, Matematikhuset, södra delen, lena@maths.lth.se, tel 046-
2224803