Matematikcentrum

Lund University

Tentor Oktober 2020

Det är tyvärr inte tillåtet med plussning i oktober, beslutet är gemensamt för hela Matematikcentrum.

Endast tentamen för FMSN25/MASM24 Prissättning av derivatatillgångar kommer gå i sal (28/10 8-13 på Sparta).

Övriga tentor kommer gå på distans enligt instruktioner från respektive föreläsare och kursernas Canvas-sidor.

In English

Instruktioner för Salstentor i Matematisk Statistik – Oktober 2020

  • Endast tentamen för FMSN25/MASM24 hållas i sal.
  • Ingen plussning
  • Inga anonymkoder – Skriv namn och personnummer på alla papper.
  • Salarna öppnar ca 15 minuter innan tentamen börjar, kom i god tid och håll avstånd när ni går in i och lämnar salarna.
  • ID-kontroll sker vid inlämning – Tentamensvakterna kommer inte gå runt och kontrollera ID.
  • Högst en student i taget framme vid katedern, vänta tills det blir ledigt (både när ni behöver hämta mer skrivningspapper och vid inlämning).
  • Respektera sluttid för tentamen, även om ni kanske behöver sitta ett kvar några minuter innan ni kan gå fram och lämna in. Sluta skriv i tid!

Tentamensanmälan i Matematisk statistik

Från och med hösten 2015 är det anonyma tentor med obligatorisk anmälan på alla kurser.

Anmälan görs i Studentportalen.

För mer information se LTHs tentainformation.