Matematikcentrum

Lund University

Salstentamen i Augusti 2020

Omtentorna i augusti 2020 kommer ske i sal (vi förväntar oss 10-20 skrivande på respektive tentamen). För att hålla deltagar antalet under de 50 per samankomst som tillåts av folkhälsomyndigheten har Matematikcentrum tagit ett princip besluta att inte tillåta plussning.

In English

Instruktioner för Tentor i Matematisk Statistik – Augusti 2020

  • Tentorna kommer hållas i sal.
  • Ingen plussning
  • Inga anonymkoder – Skriv namn och personnummer på alla papper.
  • Salarna öppnar ca 15 minuter innan tentamen börjar, kom i god tid och håll avstånd när ni går in i och lämnar salarna.
  • ID-kontroll sker vid inlämning – Tentamensvakterna kommer inte gå runt och kontrollera ID.
  • Högst en student i taget framme vid katedern, vänta tills det blir ledigt (både när ni behöver hämta mer skrivningspapper och vid inlämning).
  • Respektera sluttid för tentamen, även om ni kanske behöver sitta ett kvar några minuter innan ni kan gå fram och lämna in. Sluta skriv i tid!

Tentamensanmälan i Matematisk statistik

Från och med hösten 2015 är det anonyma tentor med obligatorisk anmälan på alla kurser.

Anmälan görs i Studentportalen.

För mer information se LTHs tentainformation.