Matematikcentrum

Lund University

 

År: 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22

Grundnivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Beräkningsmetoder i kemiteknik (delkurs) KETA01 4,0
MATLAB programering för maskinteknologi (delkurs) FMEA30 3,0
Numeriska metoder i bioteknologi (delkurs) KKKA01 4,5

Grundnivå fördjupad

KursnamnKurskodPoängPeriod
Beräkningsprogrammering FMN140 6,0
Beräkningsprogrammering FMNF15 6,0
Examensarbete för kandidatexamen, numerisk analys NUMK01 15,0
Numerisk Analys: Grundkurs NUMA41 7,5
Numerisk analys FMNF05 6,0
Numerisk analys FMNF10 6,0
Numerisk linjär algebra NUMA11 7,5

Avancerad nivå

KursnamnKurskodPoängPeriod
Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy NUMN25
FMNN25
FMNN25F
7,5
Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer FMA055F 5,0
Finita volymmetoder NUMN14
FMN015F
7,5
Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik NUMN30
FMNN30
FMN020F
7,5
Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik FMNN30 7,5
Masteruppsats i Numerisk analys NUMM11 7,5
Multigridmetoder för differentialekvationer FMNN15 4,0
Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer NUMN18
FMNN20F
7,5
Numerisk analys: Seminariekurs NUMN17 7,5
Numerisk approximation NUMN19 7,5
Numerisk linjär algebra FMNN01
FMNN01F
7,5
Numeriska metoder för datorgrafik FMNN35
FMN100Fny
6,0
Numeriska metoder för differentialekvationer FMNN10 8,0
Numeriska metoder för differentialekvationer NUMN12
FMNN10F
7,5
Simuleringsverktyg NUMN05
FMNN05
FMNN05F
7,5